25/01/2020 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa cái ác

Tác giả: Kabir - कबीर

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2008 18:02

 

Bản dịch (của Bản dịch của Thái Bá Tân)

Xa cái ác chỉ nên làm việc thiện
Vì đời ta quả ngắn không dài
Như con vật cột bên lò giết thịt
Ai chắc còn sống nổi tới ngày mai?
Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kabir » Xa cái ác