22/09/2020 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:10

 

Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ,
Địa liền gừng gió vị nọ vị kia.
Dầu mà trời đất phân chia,
Đôi ta như cá dưới đìa đừng xa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ