22/05/2024 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biểu Trung từ vịnh
表忠祠詠

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 22:45

 

Nguyên tác

生為英傑死為靈,
建表忠祠特賜名。
卓爾神龕棲海嶼,
沛乎正氣塞滄溟。
凌霜壯烈千秋肅,
貫日精忠萬古明。
遮莫九原猶可作,
補天頻激怒濤聲。

Phiên âm

Sinh vi anh kiệt tử vi linh,
Kiến Biểu Trung từ đặc tứ danh.
Trác nhĩ thần kham thê hải dữ,
Bái hồ chánh khí tắc thương minh.
Lăng sương tráng liệt thiên thu túc,
Quán nhật tinh trung vạn cổ minh.
Già mạc cửu nguyên[1] do khả tác,
Bổ thiên tần kích nộ đào thanh.

Dịch nghĩa

Sống là tướng tài ba lỗi lạc, chết làm thần hiển hách,
Nên vua cho lập đền thờ và đặc biệt ban tên đền là Biểu Trung để biểu dương hành vi trung liệt.
Khám thờ thần đặt giữa biển trên đảo cao vòi vọi,
Cái khí chánh đáng cao cả bàng bạc như muốn phủ kín mặt biển xanh.
Cái tính cứng cỏi lẫm liệt như vượt màn sương xông thẳng tới mặt trời rạng rỡ tới muôn đời,
Lòng trung tinh khôi bao trùm mặt trời soi sáng muôn đời.
Nơi chín gò man mác còn có thể làm,
Ngăn dòng nước để vá chỗ khuyết cho trời khiến sóng giận dữ gào lên.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Sống làm anh kiệt, thác làm thần
Đền Biểu Trung đây chúa tứ ân
Sừng sững khám thờ trên hải đảo
Bao trùm khí chánh khắp giang tân
Ngàn thu tráng liệt xông sương giá
Muôn thuở tinh trung thấu nhật quang
Man mác chín gò còn có thể
Vá trời từng khiến sóng gào than!
Nguyên chú: Đền trên đảo Vĩnh cửu Hải Nhi, lập vào đời Gia Long. Tháng Ba năm Nhâm Ngọ (1942) ta được Đốc bộ đường uỷ làm chủ tế xuân tại đền, ngẫu hứng làm thành bài thơ này.

[1] Cửu nguyên tại Lạc Dương, đấy là nơi để mả của vương công quý tộc đời Tấn, sau thành từ trỏ nơi chôn người chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Biểu Trung từ vịnh