07/12/2021 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Thành Phước Tuy đồ trung hoài cảm
龍城福雖途中感懷

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 22:15

 

Nguyên tác

吟蟬不知處,
薄暮聲更悲。
行客倦欲息,
深林人跡稀。
饑虎甲路啼,
零露沾我衣。
所思杳天末,
徘徊將安歸。

Phiên âm

Ngâm thiền bất tri xứ,
Bạc mộ thanh cánh bi.
Hành khách quyện dục tức,
Thâm lâm nhân tích hy.
Cơ hổ giáp lộ đề,
Linh lộ triêm ngã y.
Sở tư diểu thiên mạt,
Bồi hồi tương an quy.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Tiếng ve ra rả từ đâu ?
Lại thêm chiều tới dạt dào bi thương.
Chồn chân nghỉ lại ven đường,
Rừng sâu vắng vẻ bặt không dấu người.
Sương đêm rơi áo ướt vùi
À uôm tiếng cọp, rụng rời bước mau
Nhớ ai xa thẳm thêm sầu
Bơ vơ nào biết về đâu bây giờ ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Long Thành Phước Tuy đồ trung hoài cảm