20/01/2022 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng người xa

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi nam thanh trường vào 21/03/2010 07:25

 

Cái ngày Trung Quốc vàng son
Mẹ em chưa lớn, em còn chưa sinh
Ôi chao, váy áo monh manh
Em đi qua tử cấm thành như không
Một mai em sẽ lấy chồng
Bao nhiêu má phấn môi hồng cũng rơi...

Bây giờ Trung Quốc xanh tươi
Đèn lồng treo đỏ dưới trời trung thu
Gặp em là sự chẳng ngờ
Anh về biết đến bao giờ mới sang...
Bắc Kinh 24.9.1999

Nguồn: Nhà thơ và hoa cỏ, tái bản lần thứ 9, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhuận Minh » Tặng người xa