29/10/2021 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sau lũ

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2019 18:28

 

Trời không đền cây mưa giội bùn non
Phủi tay như mình không gây lũ lụt
Con đường đi qua phận người thì sâu hun hút
Mỗi bước gập ghềnh
mỗi bước tai uơng
Anh cũng xác xơ như lá trong vườn
Vắng bóng hình em quầng thâm mắt nhớ
Chiếc nong, chiếc nia giờ phơi sách vở
nhớ hạt lúa vàng lũ cuốn ra sông...
Vốn quê hương anh khốn khó chất chồng
Nên đã quen rồi cái còn, cái mất
Trong máu mỗi người có tình yêu đất
Như lúa trì trì bám rễ quanh năm
Thì ngại ngần chi cái rét căm căm
Dọn dẹp rác rều mà gieo cấy lại
Cánh đồng tình em thì cho quả dại
Chăm bón bao mùa chẳng thấy đơm bông...
Nguồn: H. Man, Trong mênh mông gió cát (thơ), NXB Văn học, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Sau lũ