04/07/2022 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗ Sơn sơn hành
魯山山行

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2008 04:50

 

Nguyên tác

適與野情愜,
千山高復低。
好峰隨處改,
幽徑獨行迷。
霜落熊升樹,
林空鹿飲溪。
人家在何許?
雲外一聲雞。

Phiên âm

Thích dữ dã tình khiếp,
Thiên sơn cao phục đê.
Hảo phong tuỳ xứ cải,
U kính độc hành mê.
Sương lạc hùng thăng thụ,
Lâm không lộc ẩm khê.
Nhân gia tại hà hứa?
Vân ngoại nhất thanh kê.

Dịch nghĩa

Vừa hay rất hợp với hứng rừng núi
Hàng nghìn đỉnh núi trập trùng
Đỉnh đẹp tuỳ nơi đứng mà thay đổi
Đường vắng đi một mình lòng lâng lâng
Sương xuống gấu trèo lên cây
Rừng vắng hươu xuống khe uống nước
Nhà dân ở đâu vậy?
Ngoài mây nghe tiếng gà gáy

Bản dịch của Nam Trân

Tính thích cảnh nương nội
Cao thấp dãy non bày
Núi đẹp tuỳ nơi đổi
Đường vắng dễ lạc thay
Rừng hoang nai uống suối
Sương xuống gấu leo cây
Xóm làng đâu đây nhỉ?
Gà gáy tít ngoài mây.
Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Lỗ Sơn sơn hành