21/09/2023 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tắm Biển Hồ (Pleiku)

Tác giả: Hoàng Trọng Thược

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/04/2023 16:35

 

Cao hứng đưa nhau tới Biển Hồ,
Đè chừng nẻo cũ tiến lần vô:
Hồ xuân nép dưới hai bồng đảo,
Cỏ rậm đơm quanh một nấm gò.
Muốn tắm nước trong tìm thú lạ,
Còn e đáy thẳm cắm sào dò.
Cạn sâu rày đã dường thông lối,
Hụp xuống nhoi lên sướng thấy mồ!
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế, tr. 237, Ấn quán Trung Việt, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trọng Thược » Tắm Biển Hồ (Pleiku)