23/10/2021 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng Lăng hiểu phát biệt Tôn Vô Ngôn, Ngô Nhĩ Thế, Lục Tịnh thượng nhân kỳ 1
廣陵曉發別孫無言吳爾世六淨上人其一

Tác giả: Bành Tôn Duật - 彭孫遹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 06:44

 

Nguyên tác

煙波七十里,
江靜畫帆閑。
野岸生秋水,
風吹泊樹灣。
故人一以別,
游子幾時還。
向夕勞回首,
蕪城落照間。

Phiên âm

Yên ba thất thập lý,
Giang tĩnh hoạ phàm nhàn.
Dã ngạn sanh thu thuỷ,
Phong xuy bạc thụ loan.
Cố nhân nhất dĩ biệt,
Du tử kỷ thời hoàn.
Hướng tịch lao hồi thủ,
Vu Thành lạc chiếu gian.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khói sóng dài bảy mươi dặm,
Sông lặng buồm chẳng lung lay.
Bờ hoang ánh thu gợn nước,
Gió reo đậu bãi cây dày.
Cố nhân mỗi lần chia cách,
Du tử mấy khi về đây.
Hướng chiều nhìn trời mệt mỏi,
Vu Thành chìm bóng nắng đầy.
Thành Quảng Lăng có di tích tại huyện Giang Đô 江都, tỉnh Giang Tô. Thời Nam Tống, Cánh Lăng vương Lưu Đản 竟陵王劉誕 đóng tại Quảng Lăng làm phản, binh bại chết, thành bỏ hoang. Bão Chiếu 鮑照 làm Vu Thành phú 蕪城賦 nói về việc này, từ đó thành Quảng Lăng còn có tên là Vu Thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bành Tôn Duật » Quảng Lăng hiểu phát biệt Tôn Vô Ngôn, Ngô Nhĩ Thế, Lục Tịnh thượng nhân kỳ 1