30/01/2023 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật ký ở nhà an dưỡng

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/05/2015 09:35

 

I

Ngang dãy Ba-vì một nét thơ
Xa xa gờn gợn mấy đường tơ
Tưới vừa tươi mát hàng rau cải
Trời đã hồng lên tự bao giờ

II

Ôi dằng dặc như ngày không công tác
Ai hình dung ra hình phạt nào hơn
Không đánh mà đau, không vò mà nát
Dao thời gian đẽo gọt tâm hồn

Nguồn cô đơn, nước xuôi về biển rộng
Đời ta về đầm ấm giữa lòng dân
Ai ngăn được tuổi hai mươi hoài vọng
Khi ta về, đông cũng ấm mùa xuân
Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Nhật ký ở nhà an dưỡng