10/08/2022 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt Đức giang hữu cảm
月德江有感

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2010 19:37

 

Nguyên tác

江長一帶水沖融,
歷代贏輸望眼中。
隔岸霜凝迷舊蹟,
寒流潮漲起秋風。
天機滄鹵渾無定,
人世榮枯自不同。
往事傷心江月曉,
煙波何處吊英雄。

Phiên âm

Giang trường nhất đới thuỷ xung dung,
Lịch đại doanh thâu vọng nhãn trung.
Cách ngạn sương ngưng mê cựu tích,
Hàn lưu trào trướng khởi thu phong.
Thiên cơ thương lỗ hồn vô định,
Nhân thế vinh khô tự bất đồng.
Vãng sự thương tâm giang nguyệt hiểu,
Yên ba hà xứ điếu anh hùng.

Dịch nghĩa

Một dải sông dài nước cuồn cuộn chảy
Thắng bại của bao đời vẫn thấy trong tầm nhìn
Bờ bên sương đọng, mờ dấu tích xưa
Sông lạnh triều dâng, trời nổi gió thu
Cơ trời đổi thay thật không nhất định
Đời người tươi héo chẳng giống gì nhau
Việc cũ đau lòng có trăng sông tỏ
Khói sóng mịt mùng, biết nơi đâu để viếng người anh hùng

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sông dài một giải, thác xô dòng
Thành bại bao đời ngợp mắt trông
Dấu cũ khuất mờ, sương đọng bến
Gió thu thổi lạnh, sóng đầy sông
Chuyển xoay máy tạo, guồng vô định
Tươi héo, đời người, lệ chẳng chung
Việc cũ đau lòng trăng bến tỏ
Khói sương, nào chốn viếng anh hùng
Nguyên chú: “Cuối đời Trần, cuối đời Mạc và mùa đông trước đã từng xảy ra những trận kịch chiến ở nơi đây”.

Sông Nguyệt Đức còn có tên gọi là sông Như Nguyệt. Nay là sông Cầu tỉnh Hà Bắc.

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Nguyệt Đức giang hữu cảm