30/11/2021 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trưa quê

Tác giả: Sao Mai - Tân Khải Minh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 13:37

 

Tặng Huy Mai, bác sĩ - làm thơ

Trưa ấy quê nhà, mây trắng mây
Đường trưa hun hút nắng vai gầy
Người trong trưa quạnh nhìn không nói
Mắt trẻ trưa làng xanh ánh cây

Trưa xóm đầu thôn trưa như không
Trưa về gờn gợn cỏ may đồng
Trưa nào xa quá gà đương gáy
Ngang hơi gà xưa trưa quê sông

Từ độ người đi biết trưa quê
Thương giàn mướp nhỏ hoa chưa về
Vàng hoa trưa ấy còn bay phấn
Thơm đến trưa này trưa mướp quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sao Mai » Trưa quê