18/04/2021 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 10
寄魏鵬其十

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 09:12

 

Nguyên tác

一封書寄數行啼,
莫動哀吟易慘悽。
古往今來只如此,
幾多紅粉委黃泥。

Phiên âm

Nhất phong thư ký sổ hàng đề,
Mặc động ai ngâm dịch thảm thê.
Cổ vãng kim lai chỉ như thử.
Kỷ đa hồng phấn uỷ hoàng nê.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Một phong thư gửi, lệ đôi hàng
Xin chớ ngâm sầu gợi mối thương
Ngẫm lại xưa nay đều thế cả
Biết boa má phấn nhuộm bùn vàng
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 10