08/12/2022 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi bạn Trương Anh Mẫn ở Hồng Kông

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 22:35

 

Muôn dặm bôn ba chí chửa thành,
Tơ tầm còn vướng nợ ba sinh.
Lênh đênh bốn bể ai tri kỷ,
Ly biệt bao năm một khối tình.
Binh lửa non sông lầm máu đỏ,
Tang bồng cung kiếm tiếc ngày xanh.
Cơ trời chờ gặp thăng bình hội,
Họp mặt cùng nhau cất chén quỳnh.
Tiểu truyện: "Trương Anh Mẫn nguyên là Nguyễn Thượng Huyền. Năm 1915 thi đỗ cử nhân trường Nam Định. Sau học chữ Pháp rất giỏi, làm báo Thực nghiệp và tạp chí Hữu thanh. Năm 1923 trốn sang Trung Hoa rồi ở luôn bên Tàu. Năm 1955, tôi ở Bangkok, mới nhận được thư tín của ông biết rằng ông hiện làm báo Tàu, dạy học Hán văn và Anh văn ở Hongkong, lại giúp việc toà Lãnh sự Việt Nam nữa. Xa cách nhau ba mươi năm, bèn gửi bài thơ sau này, để tỏ tình ly biệt, vì trước khi sang Trung Hoa theo các đồng chí Quốc Dân đảng, ông Huyền vẫn cùng ở với tôi ở Hà Nội, trước sau hơn mười năm. Biệt nhau ba mươi năm, đến đây mới lại nối lại dây liên lạc."

1955

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Gửi bạn Trương Anh Mẫn ở Hồng Kông