13/08/2020 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai vai gánh nặng trìu trìu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:35

 

Hai vai gánh nặng trìu trìu,
Vai mang chữ hiếu vai đèo chữ trung.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai vai gánh nặng trìu trìu