30/07/2021 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn thái hoa
剪彩花

Tác giả: Ung Dụ Chi - 雍裕之

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 08:18

 

Nguyên tác

敢竟桃李色,
自呈刀尺功。
蝶猶迷剪翠,
人豈辯裁紅?

Phiên âm

Cảm cánh đào lý sắc,
Tự trình đao xích công.
Điệp do mê tiễn thuý,
Nhân khởi biện tài hồng?

Dịch nghĩa

Dám lột hết vẻ đẹp của hoa đào, hoa mận,
Phải tự tay dao tay thước ra công xén tỉa.
Bướm còn mê hoa được xén tỉa,
Há người còn phải bàn cãi nên hay không nên sao?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tôn vẻ đẹp hoa đào, hoa lý
Phải ra công xén tỉa mới xong
Bướm còn mê xén tỉa bông
Há người còn luận tỉa hồng xén xanh?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Dụ Chi » Tiễn thái hoa