15/06/2024 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hải đường
秋海棠

Tác giả: Thu Cẩn - 秋瑾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 24/05/2018 16:25

 

Nguyên tác

栽植恩深雨露同,
一叢淺淡一叢濃。
平生不借春光力,
幾度開來鬥晚風?

Phiên âm

Tài thực ân thâm vũ lộ đồng,
Nhất tùng thiển đạm nhất tùng nùng.
Bình sinh bất tá xuân quang lực,
Kỷ độ khai lai đấu vãn phong?

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ơn sâu trồng trọt, gió cùng mưa,
Một bụi mọc dày, một bụi thưa,
Cuộc sống không cần vay sức trẻ
Mấy lần chống lại gió chiều đưa?
Bài thơ ngụ ý tác giả không nhờ sức người khác (ở đây là chồng), khí khái tự mình chiến đấu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Cẩn » Thu hải đường