28/09/2022 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh một (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 17:17

 

Xao xác ban vừa[1] một khởi canh,
Giốc[2] ai thánh thót thuở giang thành.
Chồi hoa điểm tuyết hoa tương[3] bạc,
Đèn hạnh ngấn cù[4] bóng loáng xanh.
Hàn tự[5] chuông kia thôi[6] mới đấy,
Tiều lâu[7] người nọ ngủ sao đành ?
Ít nhiều tâm sự trong khi ấy,
Nhỡ lắm thay càng...[8]
[1] Vừa lúc.
[2] Tù và.
[3] Thiếp.
[4] Hắt ra đường.
[5] Chùa vắng.
[6] Giục.
[7] Lầu canh.
[8] Sách cũ chép thiếu 3 chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Canh một (II)