03/12/2021 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vô Trước thiền sư quy Tân La
送無著禪師歸新羅

Tác giả: Pháp Chiếu thiền sư - 法照禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:37

 

Nguyên tác

萬里歸鄉路,
隨緣不算程。
尋山百衲弊,
過海一杯輕。
夜宿依雲色,
晨齋就水聲。
何年持貝葉,
卻到漢家城。

Phiên âm

Vạn lý quy hương lộ,
Tuỳ duyên bất toán trình.
Đăng sơn bách nạp tệ,
Quá hải nhất bôi khinh.
Dạ túc y vân sắc,
Thần trai tựu thuỷ thanh.
Hà niên trì bối diệp,
Khước đáo Hán gia thành?

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Muôn dặm về quê cũ,
Lâu mau phó chữ duyên.
Lên non áo rách lối,
Qua bể chén đưa thuyền.
Ngủ giữa màu mây kết,
Ăn trong tiếng suối rền.
Năm nào kinh lá bối,
Lại chở tới Trung nguyên?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pháp Chiếu thiền sư » Tống Vô Trước thiền sư quy Tân La