14/04/2021 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 6
題太七日光復記其六

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 23:35

 

Nguyên tác

筆舌無功劍未成,
十年窮島暗吞聲。
鬱蔥佳氣河山在,
夜夜焚香祝後生。

Phiên âm

Bút thiệt vô công, kiếm vị thành,
Thập niên cùng đảo ám thôn thanh.
Uất thông giai khí hà sơn tại,
Dạ dạ phần hương chúc hậu sanh.

Dịch nghĩa

Dùng bút dùng lưỡi không thành, dùng gươm cũng chưa nên việc,
Mười năm ở chốn hoang đảo, âm thầm nuốt hận.
Núi sông do khí tốt chung đúc vẫn còn đó,
Đêm đêm (ta) đốt hương cầu chúc cho lớp người sau.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Bị chả xong, gươm cũng dở dang.
Mười năm nín tiếng chốn cùng hoang.
Non sông un đúc người sau đấy,
Câu chuyện thường đêm cứ đốt hương.
Nguồn:
1. Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008
2. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 12, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
Nguồn: Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 6