11/08/2022 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ lữ hoài kỳ 1
秋夜旅懷其一

Tác giả: Lư Long Vân - 盧龍雲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 14:01

 

Nguyên tác

秋色憐清夜,
新涼逗客窗。
下帷嫌晝短,
差可對銀釭。

Phiên âm

Thu sắc liên thanh dạ,
Tân lương đậu khách song.
Hạ duy hiềm trú đoản,
Sai khả đối ngân công.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cảnh thu luyến lưu đêm sáng,
Song khách hơi mát tạm dừng.
Buông màn hận vì ngày ngắn,
Buộc lòng đối diện đèn đơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Long Vân » Thu dạ lữ hoài kỳ 1