23/01/2022 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em vào đời

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:45

 

Đất nghèo hoa hậu nhiều như bướm
Em bước vào đời không phấn son
Mẹ cầm chiếc áo soi dày, mỏng
Phấp phỏng mai ngày một phận con
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Em vào đời