13/05/2021 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật
春日

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2014 22:15

 

Nguyên tác

雙鯉無書直萬金,
畫橋新綠一篙深。
青蘋白芷皆愁思,
不獨江楓動客心。

Phiên âm

Song lý vô thư trực vạn câm,
Hoạ kiều tân lục nhất cao thâm.
Thanh tần bạch chỉ giai sầu tứ,
Bất độc giang phong động khách tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cá lý ngư không đưa thư vạn lượng
Một sào sâu trong nước biếc cầu sông
Buồn như nhau tần xanh và chỉ trắng
Khách nao nao không chỉ bởi rừng phong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Xuân nhật