23/05/2024 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tha phương

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 01:50

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Nếu sự ra đi là con đường trở thành nhà sư
Thì trở về đích thực là con đường trở thành đức phật

Nhưng người chỉ đích thực trở về
Khi đích thực ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Tha phương