20/09/2020 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ruộng tình cày đã bao năm

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/09/2017 17:45

 

Ruộng tình cày đã bao năm
Sao em nào nỡ mưa dầm lê thê
Rồi đêm trăn trở lối về
Một người một ngả chẳng hề còn nhau.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ruộng tình cày đã bao năm