22/01/2022 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ nước Pháp bài 2

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2006 18:00

 

Chút nghĩa vương mang phải gắng đi,
Tang bồng đành rõ chí nam nhi.
Thuyền ngo phơi phới giăng hòn bạc,
Khói đá phăng phăng lướt tích ti.
La Hán giăng tay hào khách đến,
Nước lũ non sông ngóng lúc về.
Tên cỏ cung dâu là chí trẻ,
Danh mà chi đó lợi mà chi?
Tôn Thọ Tường có bài hoạ vần bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Đi sứ nước Pháp bài 2