06/12/2021 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại sơn
大山

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2008 07:25

 

Nguyên tác

大山龍頭起,
虯尾隱朱明。
十八子定成,
綿樹現龍形。
兔雞鼠月內,
定見日出清。

Phiên âm

Đại sơn long đầu khởi,
Cù vĩ ẩn chu minh.
Thập bát tử định thành,
Miên thụ hiện long hình.
Thố kê thử nguyệt nội,
Định kiến nhật xuất thanh.

Dịch nghĩa

Đầu rồng nổi lên ở núi lớn,
Đuôi rồng giấu sự thịnh vượng.
Họ Lý ắt thành sự nghiệp,
Cây gạo hiện hình rồng.
Trong tháng thỏ, tháng gà, tháng chuột,
Chắc chắn sẽ thấy mặt trời mọc lên trong trẻo.

Bản dịch của Ngô Thế Long

Núi lớn nổi đầu rồng,
Đuôi rồng giấu đại công.
Nhà Lý lập nên nghiệp,
Cây gạo hiện hình long.
Trong tháng thỏ, gà, chuột,
Mặt trời mọc sáng trong.
Theo Thiền uyển tập anh, bài thơ này của một nhà sư họ Đinh 丁, thường gọi là La Quý 羅貴 (851-936), ở hương An Chân, tu ở chùa Song Lâm, hương Phù Ninh, phủ Thiên Đức (nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội) làm ra trong khi trồng một cây gạo để phá phép trấn yểm của Cao Biền 高駢. Bài thơ có ý tiên đoán nhà Lý sẽ ra đời.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đại sơn