30/09/2022 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 059
山居百詠其五十九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:25

 

Nguyên tác

山居勝境異尋常,
普示諸人不覆藏。
水鳥樹林宣妙法,
高山平地總西方。

Phiên âm

Sơn cư thắng cảnh dị tầm thường,
Phổ thị chư nhân bất phúc tàng.
Thuỷ điểu thụ lâm tuyên diệu pháp,
Cao sơn bình địa tổng tây phương.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi cảnh đẹp khác tầm thường,
Khắp để người xem chẳng dấu tàng,
Chim nước cây rừng bày diệu pháp,
Non cao đất phẳng thảy Tây phương.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 059