21/05/2022 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử
卜算子

Tác giả: Thẩm Đoan Tiết - 沈端節

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2017 20:25

 

Nguyên tác

愁極強登臨,
畢竟愁難避。
千里江山黯淡中,
總是悲秋意。

誰插菊花枝,
誰帶茱萸佩。
獨倚闌幹醉不成,
日暮西風起。

Phiên âm

Sầu cực cưỡng đăng lâm,
Tất cánh sầu nan tỵ.
Thiên lý giang sơn ảm đạm trung,
Tổng thị bi thu ý.

Thuỳ sáp cúc hoa chi,
Thuỳ đới thù du bội.
Độc ỷ lan cán tuý bất thành,
Nhật mộ tây phong khởi.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Buồn quá gượng lên cao,
Rốt lại buồn khôn chối.
Ngàn dặm giang san cảnh mịt mờ,
Thảy ý đau buồn ấy.

Thù du ai giắt cành,
Hoa cúc ai vun lối.
Riêng dựa lan can mãi chẳng say,
Gió nổi ngày thu tối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Đoan Tiết » Bốc toán tử