02/07/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôi giá như...
О если бы...

Tác giả: Olga Berggoltz - Ольга Берггольц

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/03/2007 23:46

 

Nguyên tác

О, если б ясную, как пламя,
иную душу раздобыть.
Одной из лучших между вами,
друзья, прославиться, прожить.

Не для корысти и забавы,
не для тщеславия хочу
людской любви и верной славы,
подобной звездному лучу.

Звезда умрет - сиянье мчится
сквозь бездны душ, и лет, и тьмы,-
и скажет тот, кто вновь родится:
«Ее впервые видим мы».

Быть может, с дальним поколеньем,
жива, горда и хороша,
его труды и вдохновенья
переживет моя душа.

И вот тружусь и не скрываю:
о да, я лучшей быть хочу,
о да, любви людской желаю,
подобной звездному лучу.

Bản dịch của Thuỵ Anh

Ôi giá có được một linh hồn khác
Sáng trong hơn như ngọn lửa ấm nồng
Một trong những người tốt đẹp nhất giữa đám đông,
Sẽ toả sáng, bạn ơi, tôi sẽ sống

Chẳng vì hư danh, không hám lợi một đời
Chẳng ham muốn vài trận cười giả dối
Tôi vẫn mơ cho mình tình người tươi mới
Và vinh quang bất tử  ánh sao trời

Một vì sao băng – ánh sáng trượt qua tôi
Qua thẳm sâu những linh hồn, tháng năm và bóng tối
Kẻ hậu thế một đêm lại kêu lên phấn khởi:
"Ánh sao này mình nhìn thấy trước tiên"

Có thể xa xôi ở chốn không tên
Linh hồn tôi cùng người sẽ sống
Sẽ kiêu hãnh, sẽ ngời lên, sẽ miệt mài lao động
Sẽ nếm trải mọi niềm hưng phấn, mê say

Giờ đây mải mê với cuộc sống này
Tôi không giấu: ồ vâng, tôi ao ước
Thành người tốt đẹp hơn, mơ tình người tươi mới
Cũng giống như một ánh sao trời...
1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Olga Berggoltz » Ôi giá như...