23/09/2020 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:31

 

... !!! ... !!! ... !!! ...
... ??? ... ??? ... ??? ...

Hết

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Không đề