12/07/2020 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư
村居

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 05:14

 

Nguyên tác

匆匆春已夏,
樹底鳥聲忙。
簷月移花影,
窗風借竹涼。
圍棋閒得地,
對酒醉為鄉。
喚出華胥國,
鄰雞隔短牆。

Phiên âm

Thông thông xuân dĩ hạ,
Thụ để điểu thanh mang.
Thiềm nguyệt di hoa ảnh,
Song phong tá trúc lương.
Vi kỳ nhàn đắc địa,
Ðối tửu tuý vi hương.
Hoán xuất Hoa Tư[1] quốc,
Lân kê cách đoản tường.

Dịch nghĩa

Thấm thoát đã hết xuân sang hạ,
Dưới vòm cây tiếng chim rộn rã.
Ánh trăng dưới mái hiên di chuyển bóng hoa,
Làn gió bên cửa sổ hơi mát của khóm trúc.
Đánh cờ lấy thảnh thơi làm đắc địa,
Uống rượu lấy say sưa làm quê hương.
Gọi hồn mơ ra khỏi nước Hoa Tư,
Là nhờ con gà hàng xóm ở bên kia bức tường thấp.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thấm thoát xuân qua đã lại hè,
Vòm cây ánh ỏi tiếng chim quê.
Giậu trúc phất phơ hơi mát thoảng,
Thềm trăng lẩn thẩn bóng hoa xê.
Cuộc cờ thủng thỉnh thêm cao nước,
Chén rượu ngà say dẫn lối về.
Chập chờn sực tỉnh Hoa Tư mộng,
Một tiếng gà bên xóm gáy te.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Tức Hoa Tư quốc, nước của họ Hoa Tư, tương truyền nơi thanh bình không có vua, người dân đều hạnh phúc. Điển cố theo sách Liệt tử, Hoàng Đế trưa nằm ngủ mơ thấy đến nước Hoa Tư. Sau thường dùng tích này để chỉ cảnh thái bình, hoặc chỉ mộng cảnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Thôn cư