09/08/2022 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương Tích tự
香跡寺

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2014 17:23

 

Nguyên tác

不識香山勝,
深林試入尋。
徐徐攀石樹,
步步與飛禽。
佛自何時有,
名傳使世欽。
猶存洪福譜,
居此亦安身。

Phiên âm

Bất thức Hương Sơn thắng,
Thâm lâm thí nhập tầm.
Từ từ phan thạch thụ,
Bộ bộ dữ phi cầm.
Phật tự hà thì hữu,
Danh truyền sử thế khâm.
Do tồn Hồng Phúc[1] phả,
Cư thử diệc an thân.

Dịch nghĩa

Không biết cảnh đẹp Hương Sơn
Nên vào rừng sâu tìm kiếm
Dần dần vin cây bám đá t
Từng bước bên lũ chim bay
Chẳng rõ Phật ở đây tự thuở nào
Mà tiếng tăm vẫn truyền được người đời kính mến
Nay còn tự phả niên hiệu Hồng Phúc
Ở tại nơi này cũng thấy được yên thân

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Chẳng biết Hương Sơn thế nào
Rừng sâu gắng gỏi tìm vào thử xem
Từ từ vịn đá leo lên
Lần từng bước một bên chim dập dờn
Từ bao giờ Phật trong non
Tiếng truyền đời vẫn kính tin hết lòng
Coi Hồng Phúc phả từng dòng
Ở đây ẩn dật xem chừng yên thân
Hương Tích tự ở đây chỉ chùa Hương Tích thờ đức Chúa Ba trên dãy Hồng Lĩnh, nay thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có từ đời Trần. Chùa Hương ở Hà Nội xây dựng ở thời vua Lê Hy Tông niên hiệu Chính Hoà (1680-1705).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010
[1] Niên hiệu năm 1572-1573 của vua Lê Anh Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Hương Tích tự