27/06/2022 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Âu yếm, tình yêu

Tác giả: Kabir - कबीर

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2008 18:15

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Âu yếm, tình yêu và những lời đẹp nhất
Đừng chìa tay xin như một anh hành khất
Âu yếm, tình yêu hãy tự có trong lòng
Đừng bắt chước đừng giả vờ thành thật

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kabir » Âu yếm, tình yêu