27/11/2021 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ thu độc du Khúc giang
暮秋獨遊曲江

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 10:03

 

Nguyên tác

荷葉生時春情生,
荷葉枯時秋恨成。
深知身在情長在,
悵望江頭江水聲。

Phiên âm

Hà diệp sinh thì xuân tình sinh,
Hà diệp khô thì thu hận thành.
Thâm tri thân tại tình trường tại.
Trướng vọng giang đầu giang thuỷ thanh,

Dịch nghĩa

Lá sen sinh ra lúc tình xuân phát sinh
Lá sen tàn khi hận thu chớm thành
Biết rõ thân còn thì tình còn mãi
Buồn nhìn về đầu sông chỉ nghe tiếng nước sông chảy.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sen nở xuân tình dậy ngát hương
Sen khô thu hận nỗi sầu thương
Thân còn tình vẫn còn lưu mãi
Tiếng nước đầu sông vọng nỗi buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Mộ thu độc du Khúc giang