02/04/2023 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư sự
書事

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 15/05/2010 00:07

 

Nguyên tác

輕陰閣小雨,
深院晝慵開。
坐看蒼苔色,
慾上人衣來。

Phiên âm

Khinh âm các tiểu vũ,
Thâm viện trú dung khai.
Toạ khán thương đài sắc,
Dục thướng nhân y lai.

Dịch nghĩa

Mây nhẹ và mưa lâm râm quanh nhà,
Mỏi mệt mở cổng trong sân âm u.
Ngồi xem sắc rêu xanh,
Chờ người đến lấy áo quần.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác nhỏ âm thầm mưa bụi bay
Viện sâu đóng cửa cả ban ngày
Lặng ngồi nhìn lớp rêu xanh biếc
Muốn bám lên luôn cả áo này.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thư sự