22/06/2021 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khứ thiếp tặng tiền phu
去妾贈前夫

Tác giả: Ngô Quân - 吳均

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Mặc Am vào 17/03/2019 00:13

 

Nguyên tác

棄妾在河橋,
相思復相遼。
鳳凰簪落鬢,
蓮華帶緩腰。
腸從別處斷,
貌在淚中銷。
願君憶疇昔,
片言時見饒。

Phiên âm

Khí thiếp tại hà kiều,
Tương tư phục tương liêu.
Phụng hoàng trâm lạc mấn,
Liên hoa đới hoãn yêu.
Trường tòng biệt xứ đoạn,
Mạo tại lệ trung tiêu.
Nguyện quân ức trù tích,
Phiến ngôn thời kiến nhiêu.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Bỏ thiếp bên cầu ấy
Xa nhau lại ngóng trông
Trâm phượng rơi ngoài tóc
Đai lưng chẳng buộc lòng
Chia ly sầu đứt ruột
Lệ tuôn nhạt má hồng
Chàng đừng quên nghĩa cũ
Chút tin thoả nhớ mong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân » Khứ thiếp tặng tiền phu