28/06/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ấy

Tác giả: Bùi Hữu Thiềm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi canhcuarooc vào 30/07/2018 23:30

 

Tặng Ngọ

Lúc đầu người ấy dửng dưng
Hỏi thăm quê... cứ nhát gừng làm cao.
Một hôm sấm lẫn mưa rào
Cùng tôi, người ấy nép vào trú mưa
Thế rồi sau đấy lạ chưa
Cả hai như vướng phải bùa vậy thôi.
Đem lòng người ấy yêu tôi
Tôi yêu người ấy thành đôi... bây giờ.
Nguồn: Bùi Hữu Thiềm, Gửi cùng, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Thiềm » Người ấy