07/07/2022 12:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An hoài cổ

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 19/12/2012 21:02

 

Mưỡu:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không lịch sự cũng người Trường An.

Nói:
Hồi thủ khả liên ca vũ địa[1],
Đất Trường An[2] là cổ đế kinh.
Nước non một dải hữu tình,
Trời Nam Việt gây đồ đế kỷ[3],
Người thôn ổ[4], dấu phong lưu thành thị,
Đất kinh kỳ riêng một áng lâm tuyền[5].
Ven sườn non tiếng mục[6] véo von,
In mặt nước buồm ngư[7] thong thả.
Hoa thảo kỷ kinh xuân đại tạ,
Giang sơn trầm tiếu cổ hưng vong.[8]
Tranh thiên nhiên riêng một bức tang thương,
Khách du lãm[9] coi nhường thăm hỏi.
Đã mấy độ sao dời vật đổi,
Nào vương cung[10], đế miếu[11] đâu nào.
   Mỉa mai vượn hót oanh chào.
Đạo Trường An nay thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Năm Mậu Thìn (968), Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình, đóng đô ở Hoa Lư, đổi gọi là Trường An đạo. Nay làng Trường An Thượng còn đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, làng Trường An Hạ còn đền thờ vua Lê Đại Hành.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 回首可憐歌舞地. Nghĩa: Ngoảnh đầu nhìn lại lấy thương thay chốn ca múa cũ. Câu nầy trong bài thơ Thu hứng của Đỗ Phủ đời Đường: “Hồi thủ khả liên ca vũ địa, Tần trung tự cổ đế vương châu” 回首可憐歌舞地,秦中自古帝王州.
[3] Bức tranh chép các đế vương.
[4] Xóm ngõ chốn thôn quê.
[5] Rừng và suối.
[6] Trẻ chăn trâu.
[7] Người đánh cá.
[8] Chữ Hán: 花草幾經春大謝,江山沉笑古興亡. Nghĩa: Cỏ hoa thay đổi tàn tạ trải bao nhiêu xuân, Giang sơn cười thầm cuộc hưng vong xưa.
[9] Dạo chơi xem phong cảnh.
[10] Cung vua.
[11] Miếu thờ vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Trường An hoài cổ