27/10/2021 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ
江夏別宋之悌

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/02/2008 05:19

 

Nguyên tác

楚水清若空,
遙將碧海通。
人分千里外,
興在一杯中。
谷鳥吟晴日,
江猿嘯晚風。
平生不下淚,
於此泣無窮。

Phiên âm

Sở thuỷ thanh nhược không,
Dao tương bích hải thông.
Nhân phân thiên lý ngoại,
Hứng tại nhất bôi trung.
Cốc điểu ngâm tình nhật,
Giang viên khiếu vãn phong.
Bình sinh bất há lệ,
Ư thử khấp vô cùng.

Dịch nghĩa

Sông ở đất Sở trong như bầu trời,
Chảy thông ra biển xanh ở xa xa.
Người sắp xa ta hàng ngàn dặm trường,
Lưu luyến ở ly rượu này.
Chim kêu trong hang núi tạnh ráo,
Vượn hú trước gió chiều trên sông.
Ta bình sinh không giỏ lệ,
Trước cảnh này cũng khóc không ngăn được.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông Sở trong màu trời
chảy thông biển xanh khơi.
Người xa ngoài ngàn dặm
lưu luyến chén đầy vơi.
Chim kêu hang núi tạnh
Vượn hú gió chiều lơi.
Bình sinh mắt ráo quạnh
Cảnh này khóc không thôi!
Giang Hạ nay ở trong tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ