03/10/2023 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hắc Ngật tháp
黑圪塔

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2020 21:10

 

Nguyên tác

黃水河西草接天,
蒼茫不見有人煙。
揚鞭日暮爭飛鳥,
望斷孤城雨雪邊。

Phiên âm

Hoàng thuỷ Hà Tây thảo tiếp thiên,
Thương mang bất kiến hữu nhân yên.
Dương tiên nhật mộ tranh phi điểu,
Vọng đoạn cô thành vũ tuyết biên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ tận trời Hà Tây Hoàng thuỷ,
Đất mênh mông chẳng thấy khói nhà.
Vung roi ngựa chim bay tranh tối,
Cuối mắt nhìn tuyết phủ thành xa.
Tháp Hắc Ngật ở tại huyện Mễ Chi 米脂, thị trấn Du Lâm 榆林, tỉnh Thiểm Tây. Thời Chiến Quốc, nước Nguỵ lập quận Tây Hà 西河 tại đây để chống Tần, nay thuộc hành lang Hà Tây phía nam sông Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Hắc Ngật tháp