10/12/2022 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thán lạc hoa
嘆落花

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2014 18:48

 

Nguyên tác

一夜霏微露濕煙,
曉來和淚喪嬋娟。
不隨殘雪埋芳草,
盡逐香風上舞筵。
西子去時遺笑靨,
謝娥行處落金鈿。
飄紅墮白堪惆悵,
少別穠華又隔年。

Phiên âm

Nhất dạ phi vi lộ thấp yên,
Hiểu lai hoà lệ táng thiền quyên.
Bất tuỳ tàn tuyết mai phương thảo,
Tận trục hương phong thướng vũ diên.
Tây tử khứ thì di tiếu yếp,
Tạ nga hành xứ lạc kim điền.
Phiêu hồng đoạ bạch kham trù trướng,
Thiểu biệt nùng hoa hựu cách niên.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Thâu đêm khói toả lẫn sương sa
Sáng thấy hoa tàn nghĩ xót xa
Tuyết xuống cỏ thơm không kết bạn
gió vào tiệc múa sẽ theo đà
Nụ cười rơi lúc Tây Thi bước
bông mũ văng khi Tạ uẩn qua
Đỏ tía trắng vàng nay tạm biệt
Năm sau xuân lại đủ trăm hoa
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Thán lạc hoa