17/06/2021 23:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi kỳ 24
論詩其二十四

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2008 23:17

 

Nguyên tác

有情芍藥含春淚,
無力薔薇臥晚枝。
拈出退之山石句,
始知渠是女郎詩。

Phiên âm

Hữu tình thược dược hàm xuân lệ,
Vô lực tường vi ngoạ vãn chi.
Niêm xuất Thoái Chi[1] "Sơn thạch[2]" cú,
Thuỷ tri cừ thị nữ lang thi.

Dịch nghĩa

Thược dược hữu tình ngậm giọt lệ xuân,
Tường vi yếu ớt vô lực nằm trên cành.
Đem so với thơ "Sơn thạch" của Thoái Chi,
Sẽ biết đó là thơ của nữ nhân.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thược dược hữu tình tuôn ứa lệ,
Tựa nhành vô lực cánh tường vi.
"Sơn thạch" Thoái Chi so sánh thử,
Mới hay đó chính nữ lang thi.
Bài này trào phúng thơ từ của Tần Quán 秦觀, là từ nhân đời Bắc Tống theo phái uyển ước. Thơ từ của ông nhu nhược, tú lệ, tu từ tinh xảo, nên Nguyên Hiếu Vấn gọi là "nữ lang thi" (thơ của nữ nhân), có ý chế nhạo và cho thấy sự sùng thượng của ông với vẻ đẹp cương kiện hùng hồn như thơ của Hàn Dũ. Ở đây cũng thể hiện quan điểm bảo thủ của ông, không chấp nhận tính đa nguyên trong thơ ca.

[1] Tự của Hàn Dũ 韓愈 (768-824) đời Đường.
[2] Tên bài thơ của Hàn Dũ, còn gọi là Thạch cổ ca 石鼓歌, lời lẽ rất hùng hồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Luận thi kỳ 24