16/08/2020 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe đồn cha mẹ anh hiền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:17

 

Nghe đồn cha mẹ anh hiền,
Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi.
Khảo dị:
Tiếng đồn cha mẹ anh hiền,
Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghe đồn cha mẹ anh hiền