13/05/2021 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử kỳ 52 - Hạng Vũ
詠史其五十二-項羽

Tác giả: Liên Hoành - 連橫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 15:38

 

Nguyên tác

天亡非戰罪,
末路困英雄。
氣盡虞同死,
司晨笑沛公。

Phiên âm

Thiên vong phi chiến tội[1],
Mạt lộ khốn anh hùng.
Khí tận Ngu[2] đồng tử,
Tư thần[3] tiếu Bái Công.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời bỏ nên không có tội,
Anh hùng khốn quẫn hết đường.
Sức kiệt Ngu Cơ cùng chết,
Tư thần cười cợt Bái Công.
[1] Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ chép: “Nhiên kim tốt khốn ư thử, thử thiên chi vong ngã dã, phi chiến chi tội” 然今卒困於此,此 天之亡我也,非戰之罪 (Hiện nay binh sĩ khốn tại chỗ ấy [chỉ Cai Hạ], tại ông trời muốn diệt tôi, chứ không phải vì chiến đấu không giỏi).
[2] Ngu Cơ 虞姬, ái thiếp của Hạng Vũ.
[3] Tư thần chỉ gà trống, gà trống gáy báo sáng, cũng là tên quan chức thuộc Khâm thiên giám, báo sáng trong cung. Thành ngữ “Tẫn kê tư thần” 牝雞司晨 (gà mái báo sáng, là chuyện không thể có vì gà mái không gáy) ý nói đàn bà cầm quyền làm loạn triều chánh. Câu này ý nói Lã Hậu, vợ Lưu Bang soán quyền loạn thế giết hại công thần, làm loạn triều đình không bằng Ngu Cơ vợ Hạng Vũ trung liệt, tự sát chết trước, để chồng quyết chiến đấu, khỏi phải bận tâm vì mình mà núng thế trước giặc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Hoành » Vịnh sử kỳ 52 - Hạng Vũ