02/10/2023 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những bản balat màu xanh (2)

Tác giả: Eduardas Mieželaitis

Nước: Litva
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 23:14

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Cứ thử bắt con sóng
Chịu nằm yên hiền lành.
Như nước mắt rất mặn.
Cái hôn em chờ anh.

Cứ thử bắt con sóng...

Đôi mắt em đang nhìn
Đầy muối trong và sạch.
Biển đang thức, trời sao
Lung linh màu hổ phách

Trong mắt em đang nhìn...

Ánh sao đêm mờ ảo
Dệt thành màn, như mơ...
Nếu chúng ta có chết.
Sóng sẽ đánh vào bờ.

Ánh sao đêm mờ ảo...

Vì sao em bỗng buồn,
Ôm vai anh như vậy?
Biển thở đều, lặng êm,
Hải âu bay đâu đấy...

Vì sao em bỗng buồn?

Như tàu đi trên biển,
Có ngày ta gặp nhau,
Nước mắt em lúc ấy
Anh sẽ lau, sẽ lau...

Như tàu đi trên biển.

Cứ thử bắt con sóng
Chịu nằm yên hiền lành.
Như nước mắt rất mặn,
Cái hôn em chờ anh.

Cứ thử bắt con sóng...
Nguồn: Nghịch lý của bàn tay, NXB Lao động - 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eduardas Mieželaitis » Những bản balat màu xanh (2)