24/09/2021 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần trung ngâm kỳ 05 - Bất trí sĩ
秦中吟其五-不致仕

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 14:37

 

Nguyên tác

七十而致仕,
禮法有明文。
何乃貪榮者,
斯言如不聞?
可憐八九十,
齒墜雙眸昏。
朝露貪名利,
夕陽憂子孫。
掛冠顧翠緌,
懸車惜朱輪。
金章腰不勝,
傴僂入君門。
誰不愛富貴?
誰不戀君恩?
年高須告老,
名遂合退身。
少時共嗤誚,
晚歲多因循。
賢哉漢二疏,
彼獨是何人?
寂寞東門路,
無人繼去塵。

Phiên âm

Thất thập nhi trí sĩ,
Lễ pháp hữu minh văn.
Hà nãi tham vinh giả,
Tư ngôn như bất văn?
Khả liên bát cửu thập,
Xỉ truỵ song mâu hôn.
Triêu lộ tham danh lợi,
Tịch dương ưu tử tôn.
Quải quan cố thuý nhuy,
Huyền xa tích chu luân.
Kim chương yêu bất thắng,
Ủ lũ nhập quân môn.
Thuỳ bất ái phú quý?
Thuỳ bất luyến quân ân?
Niên cao tu cáo lão,
Danh toại hợp thoái thân.
Thiếu thì cộng xuy tiếu,
Vãn tuế đa nhân tuần.
Hiền tai Hán Nhị Sơ,
Bỉ độc thị hà nhân?
Tịch mịch Đông Môn[1] lộ,
Vô nhân kế khứ trần.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bảy mươi mà chí sĩ,
Hợp lễ lại văn minh.
Lẽ nào ham phú quý,
Lời ấy bỏ sao đành.
Thương thay, tám chín chục,
Đôi mắt mờ, rụng răng.
Mưa móc, danh lợi hám,
Con cháu lo, chiều tàn.
Treo mũ, ngoái giải thắm,
Gác xe, tiếc bánh son.
Giải vàng lưng chẳng thắt,
Gửa vua đến, lưng còng.
Giàu sang ai chẳng hám,
Ơn vua ai dám thường.
Tuổi cao nên cáo lão,
Danh toại về là hơn.
Lúc trẻ ham vui vẻ,
Nền nếp, già vốn quen.
Hiền thay, Hán Nhị Sơ,
Đơn chiếc là ai nhỉ?
Đường Đông Môn lặng lẽ,
Rũ bụi, chẳng người theo.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Nơi các quan trong triều vào ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tần trung ngâm kỳ 05 - Bất trí sĩ