03/12/2022 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều thứ bảy

Tác giả: Phạm Đạo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2019 04:28

 

Hôm nay lại một chiều thứ bảy
Anh đứng nhìn gió cuốn lá vàng rơi
Nghe bâng khuâng một cánh chim trời
Giữa thành phố tìm đâu ra tổ ấm

Biết không em mỗi chiều thứ bảy
Anh đứng nhìn gió cuốn lá vàng rơi
Nghe bâng khuâng một cánh chim trời
Đông chưa đến sao lòng anh ớn lạnh
Budapest, 10/1968

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo » Chiều thứ bảy