28/03/2023 02:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hô gia hử

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2022 19:39

 

Phiên âm

Hô gia hử, hô gia hử
Nhất phu cao ca, bách phu cử
Bắc phong thê thê hãn như vũ
Thạch tuấn, đắng thích, sang mãn thân
Mộc thản vô thương bất ngôn khổ
Ngưu lực tuy bội ngưu tắc ngai
Hác thâm bạt lăng mộc dĩ tồi
Tương nhân đại ngưu hộ mộc tài
Bách nhân túng tử thiên nhân lai
Lam hàn hổ hào tuyền thuỷ độc
Nhân thuỳ vô gia gia bất túc
Hành thời đoạn phát quy vô nhục
Khứ niên thượng ca kim thả khốc
Nguyện sơn sinh thảo mạc sinh mộc
Hà xứ phân phân phong kiến ốc

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Hò dô ta nào! Hò dô ta!
Một người hò, trăm người vươn cố
Gió bấc tê người, mồ hôi đổ
Đá cứa, gai đâm, thương đầy mình
Gỗ nằm thản nhiên, chẳng kêu khổ!
Trâu khoẻ gấp bội, nhưng ngu đần
Vực sâu kéo lên, dễ nát gỗ
Người thay trâu kéo, gỗ nguyên lành
Một người chết đi, mười thế chỗ!
Nước độc, hơi lam, cọp hú gào
Phu vốn không nhà, nhà chẳng đủ!
Khi đi cắt tóc về trơ xương
Năm ngoái hát vang, nay khóc rũ!
Mong núi sinh cỏ đừng sinh cây
Nơi nào xây miết lâu đài đó?
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hô gia hử