05/02/2023 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấp tang 2
隰桑 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2016 17:06

 

Nguyên tác

隰桑有阿,
其葉有沃。
既見君子,
云何不樂。

Phiên âm

Thấp tang hữu a,
Kỳ diệp hữu ốc.
Ký kiến quân tử,
Vân hà bất lạc?

Dịch nghĩa

Cây dâu ở chỗ thấp có dáng đẹp đẽ,
Lá trơn bóng tốt tươi.
Đã gặp người quân tử rồi,
Rằng sao mà chẳng vui thích được?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây dâu chỗ thấp đẹp thay
Lá thì trơn bóng rậm dày tốt tươi
Gặp trang quân tử ấy rồi
Rằng sao lại chẳng thích vui toại lòng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thấp tang 2